Biogassdrivstoff

 

Forurensing er et problem, og biltrafikken står for store utslipp. Her i Norge er mange avhengige av bil, og det er ikke alltid lett å finne kollektivtilbud om man bor utenfor de store byene. Men selv i de store byene er det mange som kjører bil, selv om de har andre alternativer.

 

Utslippene har ført til at temperaturen på jorden stiger, og det haster med å finne løsninger. Det kommer mange forslag til hvordan problemene skal løses. Et tiltak som allerede er satt i gang, er bruken av biogass som drivstoff. Biogass kan lages av søppel, planteavfall og gjødsel, og kan dekke 40 % av drivstoffbehovet i Norge. Det er et stykke fram til biogass tar over for fullt, men fordelene av dette er såpass mange at det kan bli en god løsning for framtiden.

Eco icons

 

Biogass er billigere og renere enn andre typer drivstoff. Det er også forholdsvis lett å produsere, for det finnes mye avfall som kan benyttes i produksjonen. Biogass er et fornybart produkt, i motsetning til bensin og diesel, og ettersom man bruker søppel og avfall til produksjonen, kan man også bidra til å redusere avfallsmengden. Biogass kan produseres i både store fabrikkanlegg og i små, lokale anlegg. Det gir mange muligheter i framtiden – i flere land er det vanlig å ha egne biogassanlegg på store gårder.

 

Allerede i dag finnes det busser og lastebiler som går på biogass, og antallet slike kjøretøy kommer til å øke i årene som kommer. Biogass kan kanskje ikke løse alle klimaproblemene i verden, men biogassen kan gi et bidrag, og produksjonen av biogass har også andre fordeler. Det haster med å finne gode alternativer innenfor transportbransjen, og kanskje kan en kombinasjon av biogass og elbiler være løsningen.

 

For selv om produksjonen av olje skulle ta slutt, trenger folk transport. Norge er et land med lange avstander, og uten biler vil det være veldig vanskelig for folk å bo i distriktene. Ettersom biogass kan produseres lokalt, og i relativt små anlegg, kan dette også bli en god inntektskilde for kommuner over hele landet, samtidig som man altså også reduserer problemene med avfall.