Er klimaendringer fatale?

 

I dag ser det ut som et virus er den store utfordringen verden står ovenfor. Selv skjevfordeling og krig kommer ikke opp på den store skalaen, men en ting som kanskje er verre, er klimaendringer. For når nordmenn snakker om været så kan de ikke tenke seg noe bedre enn om det ble noen grader varmere.

Men klimaendringer kan få mye større konsekvenser enn folk orker å tro på. Men nå er det viktig at de som har levd en stund begynner å se realitetene i hvitøyet. Festen er over og noe må gjøres. Men hva er klimaendringer og hva kan de gjøre for å minske farene?

Hva er klimaendringer

Når man snakker om klimaendringer, er følgene av dem globale. Store systemer står for fall og de vil forårsake store omveltninger for menneskene som bor der. En variabel man kan studere er gjennomsnittlig temperatur. Grunnen til at forskere kan si at klimaendringene er menneskeskapt, er at de har statistikk for klima over mange tusen år. De siste årene har en helt unik tendens. En temperaturøkning som man ikke har sett noen gang i historien.

Man kan si at jorden uten et klima er ulevelig for mennesker. Akkurat som et maleri uten rammer. Med rammer 50×70 kan man ta fotografi av naturen med tanke på klima for å forevige dagens klima i endring.

Hvorfor endres klimaet

Ser man på sin egen aktivitet, så tenker man kanskje fort at man lever ganske klimavennlig og sunt. Men poenget er at jorden er overbefolket og at menneskene lever på en måte som utarmer jordens lagre av naturressurser. Menneskelig aktivitet handler om å bygge og utvikle og dette vil over tid skade det biologiske mangfoldet. Dessuten er det slik at jordens klima er et lukket system. Dersom en ting økes, slik som global befolkning, så reduseres noe annet, slik som bestanddelen pattedyr. Det samme gjelder for alle andre biotoper som er avhengige av hverandre.