Grønn fellestransport i Norge

 

Biogass – et fungerende alternativ
Visste du at mange busser her i Norge allerede bruker biogass som drivstoff? Ja, vi har noe å være stolte av. Norge er foran store deler av verden når det kommer til kutting av CO2-utslipp. Samtidig må vi ikke slappe av, det er bare å fortsette fremover. Lede resten av kloden inn i en ny fremtid. Allerede nå sorterer de aller fleste av oss avfallet – og dette kommer veldig godt med. Mange av bussene vi bruker daglig går nemlig på biogass allerede, og flere skal det bli. Det betyr at når du kaster bananskall eller andre organiske matrester i riktig søppelkurv, hjelper du både klimaet og deg selv. Matrestene blir nemlig kjørt til et spesielt sted der drivstoffet biogass utvinnes. Deretter er det bare å fylle tanken på bussen og kjøre folk til jobben eller skolen. Nå må du ikke tro at biogass er verdens beste drivstoff – det hadde selvsagt vært bedre å kun bruke miljøvennlig produsert strøm. Men å bruke biogass som drivstoff er et ekstremt stort steg i riktig retning, og det dreper to fluer i én smekk. For det første blir vi kvitt store deler av søppelet vårt (hver av oss kaster flere hundre kilo med søppel i løpet av året), og for det andre får vi bussene til å gå uten å måtte pumpe opp svart gørr fra underjordiske kamre.

bus running

 

CO2 – en naturlig del av miljøet
Busser som går på biogass slipper også ut CO2, men en helt annerledes type CO2 enn den som avgis fra diesel og bensin. Naturlig CO2 finnes overalt rundt oss, problemer oppstår når vi bruker fossile drivstoffer – det organiske materialet er urgammelt (fossilt), og passer derfor ikke inn i vår atmosfære. CO2 fra bananer og epler passer derimot som hånd i hanske. Og for å si det sånn: Vi ville for eksempel ikke brukt 100 år gamle sko, selv om de så nye ut. Da ville vi heller kjøpt nye sko – det er rett og slett et bedre valg. Det samme gjelder CO2 og drivstoff, og biogass er et steg fremover. Vi går videre fra fossile plante- og dyrerester som danner det sorte gullet som Norge lenge har sikret sin økonomiske status med, men som heller skader enn ganger miljøet.

 

Lys fremtid
Ruter har tatt opp kampen mot klimaendringene, og det i aller høyeste grad. Som sagt går allerede mange busser på biogass, men selskapet har satt seg mål om at en tredjedel av alle busser her i landet skal gå på elektrisitet innen 2025. Rundt samme tid vil de siste diesel/bensindrevne bussene forsvinne helt og holdent.