Miljøpartiet De Grønne

 

Miljøpartiet De Grønne, eller forkortet MDG, ble stiftet i 1998. Ved stortingsvalget i 2013 fikk MDG en representant på stortinget med navn Rasmus Hansen. Ungdomsorganisasjonen til MDG er Grønn Ungdom som ble stiftet i 1996. Det har ca 1500 medlemmer. Miljøpartiet De Grønne står for et mer bærekraftig og klimanøytralt samfunn. Partiet jobber hardt for at Norge skal kutte utslippene sine og satse på fornybar energi. MDG er også opptatt av andre politiske områder som innvandring, likestilling, utdanning, helse og arbeid. Dette partiet ønsker å tilrettelegge for at det skal bli enklere for folk å tenke miljø.

Elbil til bygda

Miljøpartiet De Grønne vil gi støtte til elbil og i sitt alternative statsbudsjett for 2017 foreslår de å gi 170 millioner kroner slik at flere folk på bygda kan kjøre elbil.Public Bycicles in London Det innebærer også å sette opp to ladestasjoner for vær femte mil. Partiet vil også satse mer på kollektivt og de ønsker å bedre sykkelveier. Miljøpartiet De Grønne vil belønne familier som velger grønne alternativer. Ved å kjøre nullutslippsbil, spise mer grønt og fly mindre vil man kunne spare opp mot 20.000 kroner i året. MDG vil gi så mye som 9 milliarder kroner til det grønne skiftet. De ønsker å gi kutt i arbeidsgiveravgiften slik at det skal bli lønnsomt å ansette flere mennesker.

Det grønne skiftet

Miljøpartiet De Grønne er et parti som satser stort på det grønne skiftet og de ønsker at det skal lønne seg for folk å tenke miljø i hverdagen. Hvis folk hadde fått Electric car in chargingstøtte vil det vært lettere å gå fra fossile biler til elbiler. Markedet for elbil vokser kraftig, men en av utfordringene er at det finnes ikke nok ladestasjoner særlig i distriktene. En annen utfordring for distriktene er at det er et svært dårlig kollektivtilbud. Derfor er man mer avhengig av bilene enn det man er i byen. Hvis statsbudsjettet til MDG trådde i kraft fra neste år ville det blitt et stort løft for kollektivet og nullutslippsbilene. Tilbudene må være tilstede skal man kunne bli mer miljøvennlig.