Miljøskadelige ting vi er avhengige av og løsningen

 

Alle vet nå at vi lever i en verden som kan være på kanten av et stup som kalles en miljøkatastrofe. Dette er i den største grad forårsaket av oss mennesker selv, men utviklingen startet før vi var klar over hvor miljøskadelig det daglige vi gjør er. Nå når vi er så vant og avhengig av så mye miljøskadelig, er det vanskelig å snu trenden, men heldigvis på grunn av en rekke flinke folk kan det se ut som vi klarer det.

Det er en rekke miljøskadelige ting vi er avhengige av, og heldigvis er det løsninger for det aller meste, om ikke alt. Løsningen på noe av det eksisterer kanskje allerede den dag i dag, mens løsningen på noe annet er i utvikling.

Det første vi er helt avhengige av er yrkestransport. Her snakker vi om snekkere, rørleggere, elektrikere og lignende som må kjøre rundt til prosjektene sine. Dette langt fra den gruppen som står for de største utslippene. Nye yrkesbiler kommer med moderne teknologi, og produseres miljøbevisst. Hvis man kombinerer det med en lett bilinnredning av høy kvalitet, ser fremtiden for denne gruppen veldig lys ut.

Den mer langsiktige og endelige løsningen for yrkestransport gruppen vil være å elektrifisere bilene. Og her ser vi allerede stor fremgang. En hel rekke elektriske og hybrid yrkesbiler vil snart være på markedet, om de ikke allerede er det.

Det neste miljøskadelige vi er avhengige av er langtransport og frakt av varer. I motsetning til yrkestransport er dette et enormt problem, og står for en veldig stor andel av forurensningen vi ser i verden i dag. Dette er en kombinasjon av store fly, store skip og store lastebiler som frakter varer rundt i verden.

Også i motsetning til yrkestransport er langtransport og frakt av varer et problem som er svært utfordrende å løse. Da dette området består av store og dyre kjøretøyer både til lands, havs og i luften, samtidig som de drar mellom alle verdens land, er det veldig vanskelig å se en rask løsning. Det kreves enorm investering som man kanskje ikke har råd til, samtidig som det er et stort problem å vite hvor man skal gjøre av alle vrakene som vil komme av å bytte ut dagens transportmidler med mer miljøvennlige.

Plastikk er et tredje og stort forurensningsproblem. Dette gjelder både når det kommer til luftforurensning ved produksjon og forsøpling i etterkant. I verden som ett er dette et stort problem, og kommer sannsynligvis å bli et stort problem i mange år fremover. Problemet synes ekstra godt i utviklingsland.

Norge har heldigvis tatt store grep når det kommer til forsøpling og forurensing av engangsplastikk. Fra 3. juli 2021 er det nemlig forbud på bruk og salg av engangsplast i Norge. Engangsplast er blant annet sugerør, plastbestikk, tallerkener og kopper.

Selv om Norge er et lite land, er det fremdeles viktig at noen tar ansvar og leder vei for de større nasjonene.