Miljøvennlige skyer – av det digitale slaget

 

Skytjenester kan være et nytt og ukjent begrep for mange, men de aller fleste er storbrukere av slike tjenester enten vi kjenner til det eller ikke. Veldig mange av de digitale tjenestene vi benytter oss av, er i større eller mindre grad basert på skytjenester. Datalagring i større volum krever mye plass og energi, og ved å samle lagringsplassen i såkalte serverparker, kan behovet for energi tilføres lokalt – kortreist og miljøvennlig.

Grønn lagring

Lagring i «skyene» har tatt fullstendig av de siste årene, og har blitt et naturlig begrep for veldig mange av oss. Enkelt forklart er dette lagring av data samlet i store datasentre, eller samlinger av datamaskiner og harddisker. Disse plasseres i spesielle lokaler, gjerne i store haller inne i fjell for naturlig avkjøling, da slike datasentre genererer veldig mye varme. De bruker også mye strøm, både til drift og avkjøling, så plasseringen av disse er ikke tilfeldig. Med fordel bør lokaliseringen gjøres i nærheten av en stor nok energikilde.

I dag fokuserer leverandører av skytjenester mye på akkurat plasseringen av nye sentre for datalagring. Med stadige og dystre nyheter om en varmere klode og et mer ustabilt klima, er viktigheten av å framstå som miljøvennlig og en del av det grønne skiftet høyere enn noen gang. Debatten om å etablere en nasjonal serverpark går også sin høylytte gang i mediene, og med myndighetene involvert blir fokuset enda sterkere på grønne løsninger.

Teknologien utvikler seg, både med tanke på komprimering og lagring av data, men også innen grønn teknologi og energi. Det gir også leverandører av skylagring muligheten til å tilby tjenester nærmest utelukkende basert på miljøvennlig energi. Plasseringene søkes nær vann- og vindkraft, og takene i bygningene dekkes med paneler som kan høste av solens energi og med det bidra med enda mer miljøvennlig energi. I tillegg kan varmen som genereres utnyttes til blant annet fjernvarmenettene som bygges ut i flere norske byer.

Framtiden ligger i skyene

Det er mange fordeler med skylagring, men selv om sikkerheten øker i takt med omfanget så er det viktig å sette seg godt inn i hva det faktisk innebærer å bruke en slik tjeneste. Det har de siste årene vært noen episoder hvor data har blitt stjålet fra kontoer i store og velkjente skytjenester, og selv om tilbyderne av tjenestene daglig jobber for å sørge for sikkerheten, så er ikke døren til egen konto sikrere enn den låsen du selv velger å bruke. Husk derfor at om det lagres viktig og sensitiv data, så er det essensielt at passordene og en eventuell to-faktorbekreftelse står i stil.

En skytjeneste kan være perfekt til å bruke sikkerhetskopiering av viktig arbeid, musikk, video og bilder. Selv om plassen for de fleste gratistjenestene kan være noe begrenset, er det de aller fleste fortsatt romslige nok til privat bruk. For økt lagringsplass kommer det ofte en liten månedlig avgift i tillegg, men da er det som regel plass nok til det aller meste. Lagring i skyer har absolutt kommet for å bli, og med flere og flere som tar det i bruk vil også fokuset på energibruken og -utnyttelsen bli viktigere. Et godt tips for å bidra litt selv, kan være å oppdatere eget område i skyen ofte, da hver enkelt bit teller i miljøregnskapet. Slett gamle e-poster og musikk som ikke høres på, så bidrar du til å gjøre skyene enda grønnere.